אייקון לשאול
לשאול
אייקון לדעת
לדעת
אייקון להתמודד
להתמודד

שירותים

אופן מתן המידע:

 1. מענה טלפוני לשאלות:

  -מענה אנושי בשעות היום.

  -מענה קולי בכל שעות היממה המאפשר השארת שם ומספר טלפון, ליצירת קשר חוזר.

 2. מענה בדואר אלקטרוני, בפקס ובאמצעות מכתבים.
 3. מפגשים אישיים מתואמים מראש באמצעות שיחת טלפון.
 4. הפנייה למקורות מידע רלוונטיים דרך האינטרנט.

 

המידע כולל:

 1. התייחסות לכלל מחלות הסרטן. 
 2. התייחסות לכל מחלה באופן נפרד (אבחנה, טיפול, מעקב, פרוגנוזה).
 3. התייחסות למושגים הקשורים במחלה, בתהליך הטיפולי ובמעקב.
 4. מידע המתייחס לחולה הספציפי שאובחן.