לשאול
לשאול
חצים
לדעת
לדעת
חצים
להתמודד
להתמודד

תרומות

תרומתכם תאפשר את המשך פעילותנו!

ניתן לתרום בהעברה בנקאית
או במשלוח צ'ק בדואר

פרטי החשבון:
בנק דיסקונט, סניף תלפיות 162
חשבון מספר 133241

אונקוידע -

מידע רפואי חינמי לחולי סרטן

רחוב החי"ש 9, קטמון הישנה
ירושלים 9322311
טלפון: 052-8313914
פקס: 02-5665476
דוא"ל: oncoyeda@gmail.com

תפריט נגישות