אייקון לשאול
לשאול
אייקון לדעת
לדעת
אייקון להתמודד
להתמודד

תרומות

תרומתכם תאפשר את המשך
פעילותנו!


ניתן לתרום בהעברה בנקאית
או במשלוח צ'ק בדואר

פרטי החשבון:
בנק דיסקונט, סניף תלפיות 162
חשבון מספר 133241


אונקוידע
שירות מידע לחולי סרטן
רחוב החי"ש 9, קטמון הישנה
ירושלים 9322311
טלפון: 052-8313914
פקס: 02-5665476
דוא"ל: oncoyeda@gmail.com