לשאול
לשאול
חצים
לדעת
לדעת
חצים
להתמודד
להתמודד

נתוני ארגון הבריאות העולמי (2024): תחלואה כלל עולמית בסרטן ותמותה מהמחלה

לאחרונה פרסם ארגון הבריאות העולמי נתונים המתייחסים לאומדן שיעורי ההיארעות והתמותה מסרטן בשנת 2022, בהתייחס ל 36 סוגי סרטן שונים ב 185 מדינות.

על פי האומדנים שפרסם הארגון עומד מספר החולים החדשים שאובחנו ברחבי העולם במהלך 2022 על כ 20 מיליון, ומספר הנפטרים עומד על כ 10 מיליון בקירוב. ככלל קיימת מגמת עלייה עולמית במספר החולים המאובחנים מדי שנה במחלת הסרטן, וכן במספר הנפטרים מהמחלה.

כחמישית מהאוכלוסייה צפויה לחלות בסרטן במהלך חייה, כאשר אחד מכל תשעה גברים ואחת מכל שתים עשרה נשים צפויים למות מהמחלה.

הסרטן בעל ההיארעות השנתית (=מספר החולים החדשים בשנה) הגבוהה ביותר בקרב גברים ונשים גם יחד הוא סרטן הריאות, עם צפי לכ 2.5 מיליון חולים חדשים (כ 12.5% מכלל מקרי הסרטן החדשים בשנה זו), לאחריו סרטן השד בנשים (כ 11.5% מכלל המקרים המאובחנים) ולאחריהם סרטן המעי הגס (כ 9.5%), סרטן הערמונית (כ 7.5%) וסרטן הקיבה (כ 5%).

סרטן הריאות הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב אוכלוסיית הגברים, וסרטן השד הוא השכיח ביותר בקרב אוכלוסיית הנשים.

בהתייחס לתמותה מסרטן, סרטן הריאות הוא גם גורם התמותה השכיח ביותר, עם צפי לכ 1.8 מיליון מקרי תמותה מהמחלה (כ 19% בקירוב מכלל מקרי התמותה ממחלות הסרטן בשנה) ולאחריו סרטן המעי (כ 9%), סרטן הכבד (כ 8%), סרטן השד (כ 7%) וסרטן הקיבה (כ 7%).

קיימים הבדלים משמעותיים של פי 4 עד פי 5 בשיעורי ההיארעות של מחלות הסרטן בין מדינות מפותחות דוגמת אוסטרליה, ניו זילנד (בהן שיעורי ההיארעות גבוהים), בהשוואה למדינות מתפתחות דוגמת מדינות במערב אפריקה ובדרום אסיה ומרכזה.

על פי האומדנים לפיהם צפויה מגמה של עלייה בהיארעות על ציר הזמן, ההערכה היא שבשנת 2050 יאובחנו בעולם כ 35 מיליון חולים חדשים – עלייה של כ 77% לעומת שנת 2022 – עלייה שעיקרה בארצות מתפתחות.

לאור האומדנים והצפי להמשך מגמת העלייה בהיארעות המחלה ובתמותה ממנה ברחבי העולם, ארגון הבריאות העולמי שם לו למטרה להגדיל את המשאבים לקידום פרויקטים ולפיתוח תכניות מנע.

תכניות אלה תותאמנה לצרכים הייחודיים של מדינות שונות בהתאם להתפלגות גורמי הסיכון שקשורים באורח החיים ושניתנים לשינוי התנהגותי – דוגמת צריכת טבק, אלכוהול, עודף משקל, חשיפה לזיהומים המעלים את הסיכון לחלות בסרטן – ועל פי היקפי התחלואה והתמותה באותן מדינות. בנוסף יושם דגש על העלאת המודעות לבדיקות סקר לגילוי מוקדם ותוכניות טיפוליות בהתאם.

Bray F. et al (2024) Global Cancer Statistics, 2022. CA Cancer J. Clin.

תפריט נגישות