אייקון לשאול
לשאול
אייקון לדעת
לדעת
אייקון להתמודד
להתמודד

מבזק 5.2022

בתחילת חודש מאי אישר ארגון המזון והתרופות האמריקאי את השימוש בתרופה טרסטוזומאב דרוקסטקאן (Trastuzumab Deruxtecan) או בשמה המסחרי אנהרטו (Enhertu), עבור חולות עם סרטן שד שטופלו בעבר -  לפני הניתוח להסרת הגידול ו\או לאחריו - בטיפול המשלב תרופה ביולוגית אנטי-סרטנית כנגד החלבון HER2 (דוגמת הרצפטין), ושמחלתן התקדמה בתוך 6 חודשים מסיום הטיפול, כמו גם עבור חולות סרטן שד לא נתיח או מפושט שמחלתן התקדמה על אף שקיבלו את הטיפול הביולוגי.

האישור לתרופה ניתן בהתבסס על תוצאות מחקר שכלל 524 חולות סרטן שד העונות לקריטריונים שצוינו לעיל. במסגרת המחקר חולקו החולות באופן אקראי לשתי קבוצות: קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת. החולות בקבוצת המחקר טופלו בתרופה הנחקרת אנהרטו (שניתנה בעירוי אחת לשלושה שבועות), וקבוצת הביקורת טופלה בקדסיילה (תרופה אחרת כנגד החלבון  HER2, אף היא ניתנת בעירוי אחת לשלושה שבועות).

ממצאי המחקר העלו שהסיכוי לחזרת המחלה היה נמוך באופן משמעותי בקרב החולות בקבוצת המחקר שטופלו באנהרטו, בהשוואה לחולות בקבוצת הביקורת שטופלו בקדסיילה.

בנוסף, אחוז גבוה יותר מבין החולות שהיו בקבוצת המחקר וטופלו באנהרטו חוו צמצום משמעותי בהיקף המחלה (83%)  בהשוואה לחולות שהיו בקבוצת הביקורת וטופלו בקדסיילה (36%) .

אנהרטו מהווה אופציה טיפולית נוספת עבור חולות סרטן שד שמחלתן התקדמה על אף שטופלו בטיפול המשלב תרופה ביולוגית.

יצוין שהתרופה עלולה לגרום בין השאר לבחילות, הקאות, זיהומים במערכת הנשימה, ו\או בדרכי השתן, ומצריכה מעקב רפואי ככל תרופה אחרת הניתנת לחולי סרטן.