לשאול
לשאול
חצים
לדעת
לדעת
חצים
להתמודד
להתמודד

מי אנחנו

  • שירות המידע לחולי סרטן הוקם על ידי ד"ר דורית איזק כעמותה על בסיס התנדבותי, שמטרתה לספק לחולי סרטן ובני משפחה את מירב המידע הרפואי הרלוונטי בו הם מעוניינים ולהבהירו, ועל ידי כך להעצים את יכולת ההתמודדות עם המחלה והתהליך הטיפולי.
  • חזון העמותה הוא לאפשר לכל חולה באשר הוא נגישות שווה למידע העדכני והרלוונטי ביותר המתייחס למחלתו ולמצבו הספציפי.
  • נגישות מירבית למידע הרפואי והבנתו, עשויים להפחית את רמת החרדה בקרב החולים, ולשפר את יכולתם לקבל החלטות המבוססות על מחקר מדעי ותואמות בד בבד את צרכיהם ואת העדפותיהם האישיות.

אנו מאמינים ביכולות של שירות המידע לתת מענה לצרכיו האינפורמטיביים היחודיים של החולה הספציפי!

שירות המידע אינו מתיימר לתת ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא, ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מכל סוג שהוא!

ד"ר דורית איזק

תפריט נגישות