לשאול
לשאול
חצים
לדעת
לדעת
חצים
להתמודד
להתמודד

נתוני ארגון הבריאות העולמי (2021): תחלואה כלל עולמית בסרטן ותמותה מהמחלה

נתוני ארגון הבריאות העולמי (WHO) שפורסמו בשנת 2021, מצביעים על מגמת עלייה כלל עולמית במספר החולים המאובחנים מדי שנה במחלת הסרטן, וכן במספר הנפטרים מהמחלה.

יצוין שהעלייה במספר החולים במחלה, וכפועל יוצא גם במספר הנפטרים ממנה, נגזרת בין השאר מהעלייה בתוחלת החיים ובגודל האוכלוסייה הכלל עולמית, כמו גם משינויים באורח החיים באזורים שונים בעולם.

על פי אומדנים שפרסם הארגון עומד מספר החולים החדשים שאובחנו ברחבי העולם במהלך 2020 על כ 19.3 מיליון. מספר הנפטרים עומד על כ 10 מיליון, והמספרים צפויים להמשיך ולעלות בעשורים הקרובים.

מבין כלל מחלות הסרטן השונות, סרטן השד הוא בעל ההיארעות השנתית (=מספר המקרים החדשים המאובחנים בשנה) הגבוהה ביותר בקרב האוכלוסייה הכלל עולמית (גברים ונשים גם יחד), כאשר בשנת 2020 אובחנו בעולם כ 2.3 מיליון מקרים חדשים של סרטן השד. מספר זה מהווה כ 11.7% מכלל המקרים שאובחנו בסרטן, ואחריו מדורגים סרטן הריאה (11.4%), סרטן המעי הגס והחלחולת (10%), סרטן הערמונית (7.3%) וסרטן הקיבה (5.6%).

בהתייחס לתמותה מסרטן, גורם התמותה השכיח ביותר הוא סרטן הריאה (18% מכלל מקרי התמותה ממחלות הסרטן בשנה), ואחריו מדורגים סרטן המעי הגס והחלחולת (9.4%), סרטן הכבד (8.3%), סרטן הקיבה (7.7%) וסרטן השד (6.9%).

בקרב אוכלוסיית הגברים (בלבד), סרטן הריאה הוא בעל ההיארעות הגבוהה ביותר, ולאחריו סרטן הערמונית וסרטן המעי הגס והחלחולת. סרטן הריאה הוא גם גורם התמותה השכיח ביותר באוכלוסייה זו, ולאחריו סרטן הכבד וסרטן המעי הגס והחלחולת.

בקרב אוכלוסיית הנשים (בלבד) סרטן השד הוא בעל ההיארעות הגבוהה ביותר, ולאחריו סרטן המעי הגס והחלחולת וסרטן הריאה. סרטן השד הוא גם גורם התמותה השכיח ביותר באוכלוסייה זו, ולאחריו סרטן הריאה וסרטן המעי הגס והחלחולת.

יצוין ששיעורי ההיארעות והתמותה שונים בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות והשונות מתבטאת גם בקצב עליית התחלואה והתמותה על ציר הזמן. נכון לעת הזו, שיעורי ההיארעות של כלל מחלות הסרטן גבוהים פי 3 בקרב גברים ופי 2 בקרב נשים בארצות מפותחות, בהשוואה לארצות מתפתחות, ושיעורי התמותה גבוהים פי 1.5 לערך בקרב גברים בארצות מפותחות בהשוואה לארצות מתפתחות, לעומת הבדלים מינוריים בין תמותת נשים בארצות מפותחות לארצות מתפתחות.

לאור האומדנים והצפי להמשך מגמת העלייה בהיארעות המחלה ובתמותה ממנה ברחבי העולם, מודגש הצורך בפיתוח תכניות מניעה אשר תותאמנה לצרכים הייחודיים ולהתפלגות גורמי הסיכון במדינות שונות ובאזורים שונים – זאת על פי היקפי המחלה והתמותה בכל אחד ואחד מהם – וכן בבדיקות סקר לגילוי מוקדם ותוכניות טיפוליות בהתאם.

הנתונים נלקחו מתוך:

Sung H. et al (2021) Global Cancer Statistics, 2020. CA Cancer J. Clin. 71:209-249

תפריט נגישות