לשאול
לשאול
חצים
לדעת
לדעת
חצים
להתמודד
להתמודד

נתונים על היארעות סרטן ועל התמותה מהמחלה

על פי נתונים עדכניים מארה"ב, הסיכוי לפתח מחלת סרטן במהלך החיים הוא כ-44% בקרב גברים וכ-38% בקרב נשים. במילים אחרות, קרוב למחצית מהגברים האמריקאים ויותר משליש מהנשים האמריקאיות יחלו במחלת סרטן כלשהי במהלך חייהם.

עם זאת, כאשר בוחנים את הנתונים לאורך זמן חשוב מאד לציין שבעשור האחרון מתחילת שנות ה-2000 חלה ירידה משמעותית בהיארעות התחלואה בסרטן בקרב גברים (כלומר בכל שנה יש פחות חולים חדשים) – בעיקר בהתייחס לסרטן הערמונית, סרטן המעי הגס וסרטן הריאה, שהם הסרטנים השכיחים ביותר באוכלוסייה זו.

בקרב אוכלוסיית הנשים, חלה גם כן ירידה דומה בהיארעות של סרטן המעי הגס, וירידה קלה גם בסרטן הריאה. אולם, בהתייחס לסרטן השד, לא חלו שינויים במהלך העשור האחרון.

מאידך, כאשר מתבוננים בשיעורי התמותה מסרטן, מסתבר שב-20 השנים האחרונות, כלומר מתחילת שנות התשעים חלה ירידה מאד משמעותית בתמותה מסרטן גם בקרב גברים וגם בקרב נשים. זאת הודות לפיתוח אמצעים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות שמאפשרים לגלות ולאבחן מחלות סרטן שונות בשלבים מוקדמים מאד, הודות לסוגים שונים של טיפולים חדשניים שנכנסו לשימוש במהלך תקופה זו וכן הודות להטמעת המודעות לגורמי הסיכון השונים לתחלואה.

 

ומה קורה בישראל?
על פי נתוני היחידה לרישום סרטן במשרד הבריאות התמונה היא דומה: כ-40% מאוכלוסיית הגברים היהודים (אחד מ-2.5) וכ-35% מאוכלוסיית הנשים היהודיות (אחת מ-3) יפתחו מחלת סרטן במהלך חייהם. זאת לעומת 34% מהגברים הערבים (אחד מ-3) וכ-25% מהנשים הערביות (אחת מ-4).

הסרטן השכיח ביותר הוא סרטן הערמונית – בקרב גברים, וסרטן השד – בקרב נשים (בדומה לארה"ב).

כאשר בוחנים גם את הנתונים בישראל לאורך זמן, מסתבר שבאוכלוסייה היהודית לא חלה עליה בתחלואה בסרטן במהלך 20 השנים שחלפו, בעוד שבקרב האוכלוסייה הערבית כן רואים עלייה בתחלואה במהלך השנים הללו. מאידך, כאשר מתבוננים בשיעורי התמותה מסרטן בישראל, ניתן לראות שיש כיום פחות תמותה מסרטן גם בקרב גברים יהודים, גם בקרב נשים יהודיות, וגם בקרב נשים ערביות. זאת, שוב תודות לאפשרות לגלות את המחלה בשלביה המוקדמים ותודות לטיפולים החדשים שנכנסו לשימוש בשנים האחרונות.

 

הנתונים נלקחו מתוך:
Siegel R. et al (2014) Cancer Statistics, 2014. CA Cancer J. Clin. 64:9-29
משרד הבריאות, רישום סרטן לאומי: היארעות ותמותה מסרטן בישראל 1990-2010

תפריט נגישות