לשאול
לשאול
חצים
לדעת
לדעת
חצים
להתמודד
להתמודד

מבזק 8.2017 – הריון ולידה לאחר אבחנה של סרטן שד

מחקר רטרוספקטיבי (במבט לאחור) שתוצאותיו פורסמו לאחרונה, מצביע על כך שהריון ולידה לאחר אבחנה של סרטן שד, אינם מעלים את הסיכון לחזרה של המחלה ו\או לתמותה.

במחקר השתתפו למעלה מאלף ומאתים חולות סרטן שד בגיל הפריון שאובחנו בשלב מוקדם של מחלה, וטופלו במרכזים רפואיים שונים ברחבי אירופה.

קרוב לשליש מכלל חולות אלה הרו, סביב שנתיים וחצי לערך לאחר אבחנת המחלה, תוך שהן ממשיכות להיות במעקב אונקולוגי. שני השלישים הנותרים המשיכו את המעקב האונקולוגי בלא שהרו.

הנתונים שנאספו באשר למצב בריאותן של החולות בשתי הקבוצות, מבוססים על תקופת מעקב שנמשכה למעלה מ- 10 שנים:
על פי נתונים אלה, לא נצפו הבדלים בשיעורי חזרת המחלה ובשיעורי התמותה בין החולות שהרו וילדו במהלך תקופה זו, לבין אלה שלא.

יתירה מכך, בהתייחס אך ורק לקבוצת החולות שאובחנו עם גידול שאינו רגיש להורמונים, הסיכוי למות היה נמוך יותר באופן משמעותי דווקא בקרב אלה שכן הרו, בהשוואה לאלה שלא הרו.

מסקנת החוקרים במחקר זה הייתה שהריון ולידה אינם מעלים את הסיכון לחזרת המחלה בקרב נשים שהיו חולות בסרטן שד. עם זאת, הם ממליצים להמשיך ולבחון את הסוגיה על היבטיה השונים במחקרים עתידיים.

 

מתוך:
Lambertini M. et al, ASCO 2017 Annual Meeting

תפריט נגישות