לשאול
לשאול
חצים
לדעת
לדעת
חצים
להתמודד
להתמודד

מבזק 4.2022

ארגון המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר בחודש שעבר את מתן התרופה האימונותרפית ניבולומאב (Nivolumab), או בשמה המסחרי אופדיבו (Opdivo) בשילוב כימותרפיה – כטיפול קדם-ניתוחי לחולי סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים ((NSCLC) שאובחנו בשלבי מחלה מוקדמים המוגדרים כמתאימים לכריתה ניתוחית.

זהו האישור הראשון מסוגו לטיפול קדם-ניתוחי הניתן לחולי סרטן ריאה בשלבי מחלה מוקדמים.

האישור ניתן בהתבסס על תוצאות מחקר בו נטלו חלק 358 חולי סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים העונים לקריטריונים.

החולים חולקו באקראי לשתי קבוצות: קבוצת הניסוי טופלה בניבולומאב בשילוב כימותרפיה אחת לשלושה שבועות למשך שלושה מחזורים, וקבוצת הביקורת טופלה באותו פרק זמן בכימותרפיה בלבד.

ממצאי המחקר הצביעו על כך שהסיכון לחזרת המחלה היה נמוך באופן משמעותי בקרב החולים בקבוצת הניסוי שטופלו בניבולומאב בשילוב כימותרפיה, בהשוואה לחולים בקבוצת הביקורת שטופלו בכימותרפיה בלבד.

בנוסף, התוצאות הפתולוגיות של הניתוח הצביעו על כך שבקרב 24% מהחולים בקבוצת הניסוי לא נשארו כלל שרידי מחלה באזור שנותח, זאת בהשוואה לכ 2% בלבד בקרב החולים בקבוצת הביקורת.

לא נצפה שוני בתופעות הלוואי ובחומרתן בין שתי הקבוצות, וכן במשך האשפוז שלאחר הניתוח.

לאור התוצאות החיוביות של המחקר, החוקרים מאמינים ששינוי הגישה הטיפולית בחולי סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים, באמצעות שילוב כימותרפיה ואימונותרפיה כבר בשלבי מחלה מוקדמים בעת האבחנה, עשוי להביא לעלייה משמעותית בסיכויי הריפוי בקרב חולים אלה.

תפריט נגישות