לשאול
לשאול
חצים
לדעת
לדעת
חצים
להתמודד
להתמודד

מבזק 1.2023 (2)

במהלך חודש ינואר אישר ארגון המזון והתרופות האמריקאי (FDA) את השימוש בתרופה זנוברוטיניב (Zanubrutinib), או בשמה הנוסף ברוקינזה (Brukinsa) – לטיפול בחולים עם לויקמיה לימפוציטית כרונית (CLL/SLL).

ברוקינזה היא תרופה ביולוגית שמעכבת פעילות חלבונים ספציפיים המסייעים להתפתחות התהליך הסרטני. התרופה נלקחת בנטילה פומית (דרך הפה).

האישור למתן התרופה ניתן בהתבסס על תוצאות מחקרים אשר בחנו (כל אחד בנפרד) את יעילות התרופה ברוקינזה בקרב חולי לויקמיה לימפוציטית כרונית עם מאפייני גידול שונים ובשלבי מחלה שונים – זאת, לעומת הטיפולים הסטנדרטיים המקובלים.

בשני מחקרים נפרדים שנערכו חולקו החולים באופן אקראי לקבוצת ניסוי שטופלה בברוקינזה, ולקבוצת ביקורת שטופלה בטיפולים הסטנדרטים המקובלים.

יעילות התרופה נבחנה באופן ספציפי גם בקרב קבוצת חולים בעלי מאפיינים המנבאים עמידות לטיפול וסיכוי נמוך לתגובה בהינתן הטיפולים הסטנדרטיים המקובלים.

משך המעקב אחר החולים היה שונה בין המחקרים ונע בין שנה ויותר, לבין כשלוש שנים.

בתום תקופות המעקב, הצביעו תוצאות המחקרים על תגובה טובה לטיפול הניסיוני בברוקינזה, בקרב אחוז גבוה מהחולים. בנוסף נצפתה ירידה משמעותית בסיכון להחמרת המחלה בקרב אותם חולים שטופלו בברוקינזה, בהשוואה לחולים שטופלו בטיפולים הסטנדרטיים המקובלים.

תופעות הלוואי השכיחות ביותר שנצפו בקרב החולים שטופלו בתרופת הניסוי כללו בין השאר ירידה בספירות הדם, זיהומים בדרכי נשימה עליונות וכאבי שרירים.

החוקרים מאמינים שמתן ברוקינזה מהווה אופציה טיפולית יעילה וללא תופעות לוואי חמורות לאורך זמן, עבור חולים ב CLL.

תפריט נגישות