לשאול
לשאול
חצים
לדעת
לדעת
חצים
להתמודד
להתמודד

טיפול קרינתי לסרטן הערמונית בהכוונת MRI – 2.2022

תוצאות מחקר ראשוניות מצביעות על כך ששימוש בטכנולוגיית MRI במהלך טיפול קרינתי ממוקד בחולי סרטן הערמונית, מפחית באופן משמעותי תופעות לוואי העלולות להופיע בעקבות הקרנת הערמונית.

הטכנולוגיות המתקדמות בתחום הטיפול הקרינתי הממוקד, שואפות להגיע לעוצמה גבוהה בדיוק מרבי. זאת, במטרה להגיע לאפקט טיפולי מקסימלי באזור אליו מכוונת הקרינה, ובד בבד למנוע נזק לרקמות ולאזורי גוף סמוכים. טומוגרפיה ממוחשבת (CT) היא אחד הכלים שבשימוש לצורך מטרה זו, שכן היא מאפשר לכוון את הקרינה ביתר דיוק לאזור אותו מעוניינים להקרין.

מטרת המחקר שבנדון הייתה להשוות בין טיפול קרינתי לערמונית בהכוונת CT לעומת אותו טיפול בהכוונת MRI – בהתייחס לחומרת תופעות הלוואי במהלך 90 יום מסיום הטיפול.

בהתבסס על מטרה זו, חולים שאובחנו עם סרטן הערמונית והופנו לטיפול קרינתי ממוקד לאזור הערמונית חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות: האחת לטיפול קרינתי בהכוונת CT, והשנייה בהכוונת MRI.

ניתוח הממצאים בקרב מאה החולים הראשונים שהוקרנו, העלה שהסיכון לסבול מתופעות לוואי במערכת השתן כמו: דחיפות במתן שתן, צריבה, שתן דמי, אי שליטה – היה נמוך ביותר ממחצית בקרב החולים שקיבלו את הטיפול בהכוונת MRI – לעומת החולים שקיבלו את הטיפול בהכוונת CT. בנוסף, חלק בלתי מבוטל מהחולים שקיבלו את הטיפול בהכוונת CT סבל מתופעות לוואי במערכת העיכול דוגמת הפרעות ביציאה, שלשולים, כאבים ותחושת אי נוחות בבטן או באזור פי הטבעת – זאת לעומת אף לא אחד מהחולים שקיבלו את הטיפול בהכוונת MRI.

תוצאות אלה, על אף היותן ראשוניות, מצביעות באופן ברור על יתרונות טיפול קרינתי לערמונית בהכוונת MRI בהשוואה לטיפול זהה בהכוונת CT. החוקרים מאמינים שגם התוצאות הסופיות שאמורות להתפרסם בקרוב תהיינה ברוח זו, ומקווים שהכנסת הטכנולוגיה של טיפול קרינתי בהכוונת MRI תביא לשיפור ניכר בתופעות הלוואי בקרב חולי סרטן הערמונית המופנים לקרינה.

 

הנתונים נלקחו מתוך:

News Release 14-02-2022 University of California -Los Angeles Health Sciences

תפריט נגישות